Solcellsstöd

Investeringsstödet för solceller sänks till 20 procent!

  • Stödnivån sänks från 30% till 20%, med start 1 maj 2019. 
  • Budgeten på 436 miljoner utökas med 300 miljoner i regeringens vårändringsbudget, dvs budgeten för solcellstödet är numera på totalt 736 miljoner.
  • Om man har får stödet beviljat innan den 1 maj 2019 så får man den nuvarande stödsatsen på 30%.
  • Om man får stödet beviljat efter den 1 maj 2019 så får man det nya stödet på 20%.
  • Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor.
  • De stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.


Går det att räkna med investeringsstödet?


Trots höjningen av budgeten med 300 miljoner kommer nuvarande budget inte räcka till alla som har ansökt. Dock kan regeringen redan till hösten besluta om att skjuta till pengar till solcellstödet i höstbudgeten. Så rekommendationen är att söka men att samtidigt vara medveten om att ett beviljande är beroende av att mer pengar skjuts till, antingen i år eller nästkommande år.


​​​​​​​ROT-Avdrag 


Du kan välja att antingen söka investeringsstöd eller att använda ROT-avdrag, du kan dock inte göra både och. Om du vill ha ROT-avdrag kan du alltså inte få det statliga investeringsstödet och det som gäller är att arbetskostnaderna schablonmässigt beräknas till 30 procent av den totala kostnaden. ROT-avdraget är sedan 30 procent av det beloppet vilket innebär att avdraget för installationens totalkostnad blir nio procent.


​​​​​​​Energilagringsstödet

Privatpersoner kan ansöka om stödför att installera system för lagring av egenproducerad elenergi i hemmet. Stödet kan ge bidrag för upp till 60 procent av kostnaderna. För att få stödet ska energilagringssystemet vara kopplat tillen anläggning för egenproduktion av förnybar el som är anslutet till elnätet. Energilagringsstödet ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergiför att tillgodose det egna behovet. Stödet får ges för högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet. dock högst 50 00 kronor. Ansökan skickas till Länsstyrelsen.