Skiner solen tillräckligt i Sverige?

Att vi inte har tillräckligt med sol i Sverige är en av de största myterna kring solceller.
-Tyskland har mest installerade solceller per invånare i världen och Danmark har mer än

sju gånger så mycket per invånare som Sverige. Men skillnaderna beror inte på solinstrålningen.

Under ett år är den faktiskt ungefär densamma i södra Sverige som i Danmark och norra Tyskland.


En väl fungerande solcellsanläggning i Sverige bör ge 800-1100 kWh/kW per år. En solcellsanläggning med toppeffekt på 8kW bör alltså producera 6400-8800 kWh grön solel under ett år. Några faktorer som spelar in vilken produktion man får av sin anläggning är tex:
  • Solinstrålning (se karta till vänster)
  • Soltimmar per år (se karta till höger)
  • Lutning på solcellsmodulerna (35-50 graders lutning rakt mot söder för bäst årsproduktion)
  • Skuggning (från skorstenar flagstänger andra byggnader mm)
  • Tid med snötäckning
  • Nedsmutsning
  • Anläggningens verkningsgrad (där invertern är den viktigaste komponenten)
Vilken lutning och vädersträck är bäst för solceller?
Tak som lutar rakt mot söder är de bästa, men även öst och västtak lämpar sig väl för solceller.
Öst och väst tak producerar ca 80 procent av vad ett tak i sydlig riktning ger.

Den optimala lutningen beror på var i Sverige du bor.
I södra Sverige är den optimala lutningen ca 35 grader och i norra ca 45 grader.
Som du ser är lutningen inte så viktigt om den ligger mellan 20-60 grader.
Vid låg lutning vinklar man upp solcellerna lite, till ca 15-20 grader. 

Här har vi ett diagram över vad 1000w solceller producerar per år i södra Sverige. 
Produktionen i lite mer snö täckta delar av landet brukar vara ca 5-10% mellan nov-feb av den totala års produktionen.